Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az https://500bar.hu  weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának, a weboldalon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

I. Általános rendelkezések

A jelen szerződés tárgya a https://500bar.hu weboldalon található webáruház (a továbbiakban Webáruház) étékesítési felületén keresztül termék értékesítése, online adás-vétele.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény(Info. tv.), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre, melyet a Fogyasztó a Webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett https://500bar.hu  webáruházban történő megrendeléssel kezdeményez.

Webáruházon keresztül a Szolgáltató tisztítás-technológiai gépeket, szerszámgépeket és munkaruházati termékeket, valamint egyéb kiegészítőket forgalmaz (a továbbiakban: Termék)

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Webáruháznak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart minden a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül TILOS az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása, értékesítése, kereskedelmi célból adatbázisban történő tárolása illetve forgalomba hozatala. A Szolgáltató jogosult a weboldal bármely részének jogosulatlan felhasználásából származó kárának a megtérítésére.

A webáruházból történő rendelés menetéről és egyéb felmerülő kérdésekről a Szolgáltató a következő elérhetőségek bármelyikén áll rendelkezésére:

Telefonszám:
E-mail cím: info@500bar.hu

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Webáruház felületén, illetve letölthető az alábbi linkről: https://500bar.hu/aszf.pdf

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján a Szolgáltató adatai:

Neve: CC Akadémia Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének postai címe: 1085 Budapest, József körút 67.
Üzleti tevékenységének postai címe: 1085 Budapest, József körút 67.
Telefonszáma:
Elektronikus levelezési címe: info@500bar.hu
Nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-204673
Adószáma: 25792511-2-42
Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltató (tárhelyszolgáltató) megnevezése, székhelye, elérhetősége: – Sigmanet Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság – 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. – info@sigmanet.hu, +3620 388-7038, +3620 553-2217

A Szolgáltató a távollévők közötti szerződés megkötése során a saját nevében jár el.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az elektronikus úton megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, azok kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar.

II. Termék rendelés feltétele, menete

Szolgáltató az Ekrtv. vonatkozó rendelkezései alapján a Felhasználót, mint igénybevevőt a szerződés elektronikus úton való megkötéséről az alábbiak szerint tájékoztatja.

A webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint.

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék megvásárlására. A termék megrendelése regisztráció nélkül lehetséges.

Termék értékesítésére irányuló megrendelés esetén Felhasználó a megrendelni kívánt Terméket a főoldalon található termékcsoportból tudja kiválasztani, majd a megvásárláshoz a kiválasztott Terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva tudja a kosárba helyezni.

Felhasználó a „Kosár” gombra kattintva bármikor megtekintheti a kosár tartalmát, így az Áfá-val növelt részösszeget, a részösszeg ÁFA tartalmát, a megrendelt termékek darabszámát, valamint ellenőrizheti és kiszámíthatja a szállítási díjat a szállítási cím megadásával. Amennyiben a kosárba helyezett termékeket nem kívánja megvenni, úgy használja a kosár kiürítésére szolgáló piros színnel megjelölt „X” jelű ikont.

A megrendelésének véglegesítése érdekében használja a „Tovább a pénztárhoz” gombot.

A „Tovább a pénztárhoz” gombra való kattintás után – amennyiben a szállítási díj előzetes kiszámítása során nem adta meg –szállítási adatok és a számlázási adatok megadása következik. Ennek során Felhasználó az alábbi adatokat adja meg: keresztnév, vezetéknév, cégnév (opcionálisan), ország, megye, város, irányítószám, utca, házszám, telefonszám, e-mail cím.

„Tovább a pénztárhoz” gombra való kattintás után Felhasználó áttekintheti rendelési információkat, így ellenőrízheti rendelés tartalmát és annak darabszámát, informálódhat a rendelési összegről és annak Áfa tartalmáról, a szállítási költségről, valamint kiválaszthatja a fizetés módját. A Termékek darabszáma ekkor már nem módosítható.

A megrendelt Termékek vételára közvetlen banki átutalással vagy a Termék kézhezvételekor a futárszolgálatnak utánvétellel, fizethető meg.

Előreutalás esetén a Szolgáltató a házhozszállítást akkor kezdi meg, ha a rendelés teljes vételára a Szolgáltató bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került. Amennyiben a megrendelés ellenértéke 5 munkanapon belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató bankszámláján, úgy Szolgáltató a megrendelést a rendszeréből töröli, amely tényről a Felhasználót e-mailben értesíti.

Banki átutalás során a következő adatokat kérjük megadni:

Kedvezményezett neve CC Akadémia Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett számlaszáma: 10300002-10671516-49020019
   

Banki átutalásnál közlemény rovatban szükséges rendelésszám feltüntetése.

Megrendelését a megrendelő lap alján a “Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával véglegesítheti.

A rendeléseit minden nap 0-24 óráig adhatja le, azok feldolgozása munkanapokon 8-17 óra között történik.

A Felhasználó megrendelését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató visszaigazolja és a visszaigazolás megérkezéstől számítva – a raktárkészlet függvényében – 15 munkanapon belül teljesíti.

Banki utalás esetében a megrendelés teljesítésének feltétele a termék vételárának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása.

 A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

A visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és a Felhasználó, mint vásárló között.

A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a jogosult számára hozzáférhetővé válik.

Ha a Felhasználó a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 24 órán belül jeleznie köteles a Szolgáltató felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elküldése előtt el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az  Adatvédelmi Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az https://500bar.hu  weboldalon található webáruházban lehetőség van tisztítás-technológiai gépek bérlésére, amelyek vonatkozásában a Szolgáltató nem minősül vállalkozásnak, ezen szolgáltatás vonatkozásában a Fogyasztó és a Szolgáltató között fogyasztói szerződés, illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nem jön létre, tekintettel arra, hogy Fogyasztó a tisztitás-technológiai gép ellenérték fejében történő ideiglenes használatát a CC Akadémia Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaságáltal üzemeltetett https://www.500bar.hu oldalon elérhető szolgáltatás igénybevételével tudja elérni.  

III. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Törölni tudja a kosárból a teljes mennyiséget, illetve meg tudja változtatni a darabszámot.

IV. Vételár, szállítási információk

A termékek mellett feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a Felhasználó a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelését jóváhagyja.

A végleges ár a termék szállítási szolgáltatással – az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó – növelt ára, amely a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy sem.

A Felhasználó által kezdeményezett megrendelések alapján, a Szolgáltató a megrendelt termékek átvételét házhozszállítással biztosítja.

Házhozszállítás esetén a Felhasználó a megrendelt terméket a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálatától veheti át.

A futárszolgálat adatai:

Neve: DHL Express Magyarország Kft.
Székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér 302. ép.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-060665
Online elérhetősége: https://www.logistics.dhl/hu-hu/home.html

A megrendelt termék, illetve termékek összegyűjtését, számlázását és csomagolását követően azokat átadjuk a futárszolgálatnak. A futárszolgálat a csomag Szolgáltatótól való átvételét követően e-mail értesítést küldd a Felhasználónak szállítás időpontjáról, ami jellemzően 1-3 munkanap.

Kérjük, hogy a szállításnál olyan címet adjon meg, ahol a szállítás várható időpontjában tartózkodik, vagy a csomagot esetleg valaki más át tudja ön helyett venni.

Ha a futár a megadott címen nem talál senkit, telefonon keresi időpont egyeztetés céljából, majd értesítőt hagy az elérhetősége adataival és másnap megkísérli újra a kiszállítást. Ha második alkalommal sem jár sikerrel, a megrendelt csomag visszakerül a Szolgáltatóhoz.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A házhozszállítás díja belföldi kézbesítés esetén az egész ország területére egységesen 2.000,-Ft. A kiszállítás 50.000,-Ft feletti vásárlás esetén ingyenes A vásárlást igazoló számlát a küldeménnyel együtt juttatjuk el a Felhasználóhoz.

V. Jogfenntartás

A teljes vételár kifizetéséig a Termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába minden a Termékben okozott kár, értékcsökkenés megtérítése tekintetében.

VI. Elállás és felmondás

A jelen pontban foglaltak kizárólag, olyan Felhasználóra vonatkoznak, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

A Szolgáltató. a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak alapján az Elállás/Felmondás jogának gyakorlásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő, termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni – postán vagy elektronikus úton küldött levél útján – az alábbi címre: postai cím: 1085 Budapest, József körút 69. fszt., elektronikus levelezési cím: info@500bar.hu.

Ebből a célból felhasználhatja az alább mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:……………………………

Alulírott/ak …………………. kijelentem/kijelentjük, ………………………… hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:………………………………………

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt…………………, ….. … ..”

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (14. nap) elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Szolgáltató minden esetben, e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 

Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő (14. nap) alatt is lehetséges ingadozásától függ;

– romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

– olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállási nyilatkozat postai úton történő eljuttatása esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató, az elállásra nyitva álló határidő számításának szempontjából.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató székhelyének címére (1085 Budapest, József körút 67. fszt.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban kifejezetten tájékoztatja a Fogyasztót, hogy nem vállalja sem a visszaszállítás megszervezését sem annak lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatásának költségeit sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más további költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Fogyasztó a Termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

VII. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

Szolgáltató a jótállásra a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének  a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletben foglalt tájékoztató felhasználásával az alábbiak szerint tesz eleget.

VII.1. Jótállás

Szolgáltatót a termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli.

 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a CC Akadémia Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében az eladó köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk és az egy éves kötelező jótállást időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Fogyasztó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a szavatosság esetében.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Amenyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az VII.2. és a VII.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VII.2. Kellékszavatosság

Ön a

hibás CC Akadémia Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést kivéve, ha ez az igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Terméket a CC Akadémia Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VII.3. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Termék hibája esetén Ön – választása szerint – az VII.3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VIII. Szavatossági és jótállási igények bejelentése

A Fogyasztó a szavatossági, illetve jótállási igényét a következő elérhetőségeken jelentheti be:

CC Akadémia Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság
címe: 1085 Budapest, József körút 67.
telefonszáma:
Elektronikus levelezési címe: info@500bar.hu

A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

-az eladott ingó dolog megnevezését és vételárát,

– a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,

– a hiba bejelentésének időpontját,

– a hiba leírását,

– szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

– a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági, illetve jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

IX. Jogérvényesítési lehetőségek.

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az VIII. pontban feltüntetett e-mail címen, levél útján, telefonon közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.

Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton eljuttatni a Fogyasztó részére.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Fogyasztó neve, lakcíme,

– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

– a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

– a Szolgáltató nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,

– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

– a panasz egyedi azonosítószáma.

Fogyasztó a panaszát, a Szolgáltató – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint  megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő  békéltető testületnél.

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztóként regisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

X. Adatvédelmi tájékoztatás

A Szolgáltató adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely az alábbi linken elérhető: https://500bar.hu/adatkezelesi-tajekoztato.pdf

XI.  Szerzői jogok

A webshop egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

Szolgáltató a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított használója a webshopon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a webshop felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A webshop tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a webshop használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a vásárlónak a webshop felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

XII. Egyéb rendelkezések

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott Termékek árait és egyéb feltüntetett árakat – nem visszamenőleges hatállyal – bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követően érvényes.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

A Szolgáltatópiaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.

A https://500bar.hu internetes áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja a jelen üzletszabályzatot és maradéktalanul tisztában van a rendelés menetével.